IAIN Salatiga Maju ke OSKI 2019

Pada cabang matematika, menempatkan mahasiswi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Zulfah Khanafiah, sebagai penerima Honorable Mention.